Σύλλογος Αλβανών Φοιτητών ‘’Studenti’’

Ο Σύλλογος Αλβανών Φοιτητών ‘’Studenti’’ ιδρύθηκε στις...

Οι δράσεις μας


Τα μέλη του ‘’Studenti’’ μέσα από πληθώρα ακαδημαϊκών, εθελοντικών...

Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες

Οι ακαδημαϊκές δραστηριότητες περιλαμβάνουν την ανταλλαγή επιστημονικών...

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Στις πολιτιστικές δραστηριότητες ο σύλλογος ‘’Studenti’’ έχει να επιδείξει...

Σας περιμένουμε…

O Σύλλογος Αλβανών Φοιτητών «Studenti» ξεκινά τις δραστηριότητές του για την ακαδημαϊκή χρονιά 2015 – 2016 και υποδέχεται νέα μέλη. Για να δηλώσετε ενδιαφέρον μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας μέσω: e- mail: shoqatastudenti@gmail.com Και στο λογαριασμό του facebook: Shoqata Studenti

ΤΕΙ

ΤΕΙ Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), από το έτος 2001 (Ν.2916/2001), αποτελούν τον τεχνoλογικό τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα (τα Πανεπιστήμια και τα αυτοτελή Πολυτεχνεία, αποτελούν τον πανεπιστημιακό τομέα). Πριν από το 2001 μόνο τα τμήματα του πανεπιστημιακού τομέα ονομάζονταν ΑΕΙ, αλλά πλέον αυτό δεν ισχύει. Τα ΤΕΙ ιδρύθηκαν το 1983, με το σκεπτικό […]

ΑΕΙ

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) ονομάζεται το τριτοβάθμιο στάδιο εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα αποτελείται από τα Πανεπιστήμια, τα αυτοτελή Πολυτεχνεία, και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) (με τον Νόμο 2916/2001, που συμπληρώθηκε και ανανεώθηκε με τον Νόμο 3549/2007 ο οποίος σήμερα έχει αντικατασταθεί μερικώς από τους νόμους […]

Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση με την ευρεία έννοια περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που έχουν σκοπό την επίδραση με συγκεκριμένο τρόπο στη σκέψη, στο χαρακτήρα και στη σωματική αγωγή του ατόμου. Από τεχνικής πλευράς, με τη διαδικασία της εκπαίδευσης αποκτώνται συγκεκριμένες γνώσεις, αναπτύσσονται δεξιότητες και ικανότητες και διαμορφώνονται αξίες (ηθική, ειλικρίνεια, ακεραιότητα χαρακτήρα, αίσθηση του δικαίου, αφοσίωση, επαγγελματισμός, […]

Μεταπτυχιακές υποτροφίες

Το Nottingham Trent University της Αγγλίας ανακοίνωσε πως δέχεται αιτήσεις για 4 υποτροφίες 2015 μεταπτυχιακών σπουδών με έναρξη τον Σεπτέμβρη του 2015. Περισσότερες υποτροφίες 2015 στην κατηγορία του neolaia.gr! Αντικείμενα – Υποτροφίες 2015 Broadcast Journalism, Newspaper Journalism, Philosophy, Global Studies, French Studies, European Studies, Magazine Journalism, Media and Globalisation, Museum and Heritage Management, Holocaust and Genocide (by […]

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας (Παν/μια και ΤΕΙ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3685/2008 έχουν την ευθύνη για το σχεδιασμό και την οργάνωση των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και χορηγούν Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Τα Πανεπιστήμια έχουν επιπλέον την αρμοδιότητα να χορηγούν Διδακτορικά Διπλώματα (Δ.Δ.).   Στα Προγράμματα […]

Προπτυχιακές Σπουδές

Εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο   Το Πανεπιστήμιο Αθηνών προσφέρει προπτυχιακές σπουδές υψηλού επιπέδου σε πληθώρα αντικειμένων. Τα 33 Τμήματα του Πανεπιστημίου οργανώνουν και λειτουργούν Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ),

Το δικαίωμα ενημέρωσης

Το δικαίωμα ενημέρωσης: Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να σας ενημερώνει για τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε την ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας, το σκοπό για τον οποίο συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα, καθώς και ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων αυτών.